خدايادر دومین روز ماه رمضان دلمان را درجویباررحمتت چنان شستش ...

خدايادر دومین روز ماه رمضان دلمان را درجویباررحمتت چنان شستش ...
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
محمد معصومی
محمد معصومی
دختر | سن : 65 | محبوبیت : 1
شهر : کرج
م ه
م ه
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 3
شهر : تربت حیدریه
محسن
محسن
دختر | سن : 31 | محبوبیت : 2
شهر : اسلامشهر
خدايادر دومین روز
ماه رمضان دلمان را
درجویباررحمتت چنان
شستشوده که
هرجانفرت هست دوستی
هرجاياس.
امید
وهرکجازخمےهست
درمان جایش رابگیرد
بزن_رولینک👇

تاریخ : 1397/07/26 | بازدید این مطلب : 21

خدايادر دومین روز ماه رمضان دلمان را درجویباررحمتت چنان شستشوده که هرجانفرت هست دوستی هرجاياس. امید وهرکجازخمےهست درمان جایش رابگیرد بزن_رولینک👇