اسرار ازل را نه تو دانی و نه من وین حرف معما نه تو خوانی و ن ...

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من وین حرف معما نه تو خوانی و ن ...
کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
مهسا
مهسا
دختر | سن : 99 | محبوبیت : 1
شهر : پردیس
Baran
Baran
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 1
شهر : شیراز
نازنین
نازنین
دختر | سن : 68 | محبوبیت : 7
شهر : شهركرد
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
وین حرف معما نه تو خوانی و نه من
هست اندر پس پرده گفتگوی من و تو
چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من...

۲۸ اردیبهشت زادروز و بزرگداشت " خیام نیشابوری"

clove
تاریخ : 1397/05/29 | بازدید این مطلب : 14

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من وین حرف معما نه تو خوانی و نه من هست اندر پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من... ۲۸ اردیبهشت زادروز و بزرگداشت " خیام نیشابوری" clove