اعتمادمردم به بانک مرکزی به اندازه بقال سرکوچه هم نیست؛تغییر ...

اعتمادمردم به بانک مرکزی به اندازه بقال سرکوچه هم نیست؛تغییر ...
کانال خبری پارسینه

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
M-A-T
M-A-T
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 1
شهر : اهواز
هیلدا
هیلدا
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
...
...
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 7
شهر : شیراز
اعتمادمردم به بانک مرکزی به اندازه بقال سرکوچه هم نیست؛تغییرسیف امیدمثبتی ایجادمی‌کند
بانک مرکزی درماجرای سکه،دولت راگول زد
حرف وزارتهای صنعت ومسکن دردولت بیشتراز وزارت اقتصادخریداردارد

تاریخ : 1397/05/30 | بازدید این مطلب : 18

اعتمادمردم به بانک مرکزی به اندازه بقال سرکوچه هم نیست؛تغییرسیف امیدمثبتی ایجادمی‌کند بانک مرکزی درماجرای سکه،دولت راگول زد حرف وزارتهای صنعت ومسکن دردولت بیشتراز وزارت اقتصادخریداردارد