چوخلاری بوجوردی،ظاهیردن قضاوت ائلمیاخ... join 🔜

چوخلاری بوجوردی،ظاهیردن قضاوت ائلمیاخ... join 🔜
❤بمب خنده ترکی ❤

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
♧♡̛̭̰̃Ã̛̛̰̭̭̰̃m̛̛̰̭̭̰̃̃ḭ̛̛̭̭̰̃̃r̛̛̰̭̭̰̃̃h̛̛̰̭̭̰̃̃ỡ̛̰̭̭̰̃s̛̛̰̭̭̰̃̃s̛̛̰̭̭̰̃̃ḛ̛̛̭̭̰̃̃ḭ̛̛̭̭̰̃̃ñ̛̰̭♡♧
♧♡̛̭̰̃Ã̛̛̰̭̭̰̃m̛̛̰̭̭̰̃̃ḭ̛̛̭̭̰̃̃r̛̛̰̭̭̰̃̃h̛̛̰̭̭̰̃̃ỡ̛̰̭̭̰̃s̛̛̰̭̭̰̃̃s̛̛̰̭̭̰̃̃ḛ̛̛̭̭̰̃̃ḭ̛̛̭̭̰̃̃ñ̛̰̭♡♧
دختر | سن : 0 | محبوبیت : 1
شهر :
فاطمه
فاطمه
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 4
شهر : خوئ
پویا
پویا
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : پردیس
چوخلاری بوجوردی،ظاهیردن قضاوت ائلمیاخ...

join 🔜
تاریخ : 1397/05/24 | بازدید این مطلب : 13

چوخلاری بوجوردی،ظاهیردن قضاوت ائلمیاخ... join 🔜