ادمــا دروغ مــیــگــن تــا از چــشــم هم نــیــفــتــن غــا ...

کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
پریا
پریا
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 3
شهر : تكاب
U. F.
U. F.
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 12
شهر : تهران
○●●●○
○●●●○
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
ادمــا دروغ مــیــگــن تــا از چــشــم هم نــیــفــتــن

غــافــل از ایــنــڪــه دروغ تــنــها چــیــزیــه ڪــه ادمــا

رو از چــشــم هم مــیــنــدازه...😔😔🥀
تاریخ : 1397/08/01 | بازدید این مطلب : 26

ادمــا دروغ مــیــگــن تــا از چــشــم هم نــیــفــتــن غــافــل از ایــنــڪــه دروغ تــنــها چــیــزیــه ڪــه ادمــا رو از چــشــم هم مــیــنــدازه...😔😔🥀