ادمــا دروغ مــیــگــن تــا از چــشــم هم نــیــفــتــن غــا ...

کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
خـــⓢⓐـــاⓗنـــ ⓜⓐــم
خـــⓢⓐـــاⓗنـــ ⓜⓐــم
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 5
شهر : تبریز
L•°ia
L•°ia
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 3
شهر : کرمانشاه
mahdiyar _2018
mahdiyar _2018
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 3
شهر : گرگان
ادمــا دروغ مــیــگــن تــا از چــشــم هم نــیــفــتــن

غــافــل از ایــنــڪــه دروغ تــنــها چــیــزیــه ڪــه ادمــا

رو از چــشــم هم مــیــنــدازه...😔😔🥀
تاریخ : 1397/09/21 | بازدید این مطلب : 40

ادمــا دروغ مــیــگــن تــا از چــشــم هم نــیــفــتــن غــافــل از ایــنــڪــه دروغ تــنــها چــیــزیــه ڪــه ادمــا رو از چــشــم هم مــیــنــدازه...😔😔🥀