ادمــا دروغ مــیــگــن تــا از چــشــم هم نــیــفــتــن غــا ...

کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
@@@
@@@
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 1
شهر : مشهد
mori SAEEDI
mori SAEEDI
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 0
شهر : بندرماهشهر
💞💓💞
💞💓💞
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 0
شهر : رامهرمز
ادمــا دروغ مــیــگــن تــا از چــشــم هم نــیــفــتــن

غــافــل از ایــنــڪــه دروغ تــنــها چــیــزیــه ڪــه ادمــا

رو از چــشــم هم مــیــنــدازه...😔😔🥀
تاریخ : 1397/05/30 | بازدید این مطلب : 18

ادمــا دروغ مــیــگــن تــا از چــشــم هم نــیــفــتــن غــافــل از ایــنــڪــه دروغ تــنــها چــیــزیــه ڪــه ادمــا رو از چــشــم هم مــیــنــدازه...😔😔🥀