کی‌روش در کنفرانس خبری: ما برای رویای خودمان می‌جنگیم و برای ...

کی‌روش در کنفرانس خبری: ما برای رویای خودمان می‌جنگیم و برای ...
هواداران پرسپولیس

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
€π£@/\/‌‌ ...
€π£@/\/‌‌ ...
دختر | سن : 47 | محبوبیت : 3
شهر : تركمن
a .
a .
دختر | سن : 42 | محبوبیت : 1
شهر : شیراز
H F
H F
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 3
شهر : پیشوا
کی‌روش در کنفرانس خبری:

ما برای رویای خودمان می‌جنگیم و برای رسیدن به دور دوم جام جهانی تلاش می‌کنیم

در بازی با پرتغال فقط می‌توانیم تبدیل به تیم بهتری شویم، فلسفه ما مانند گذشته است

🔴
تاریخ : 1397/09/20 | بازدید این مطلب : 22

کی‌روش در کنفرانس خبری: ما برای رویای خودمان می‌جنگیم و برای رسیدن به دور دوم جام جهانی تلاش می‌کنیم در بازی با پرتغال فقط می‌توانیم تبدیل به تیم بهتری شویم، فلسفه ما مانند گذشته است 🔴