‏با سید دانیال معین آل داوود اومدم سوار تاکسی شم جا نشدیم ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
دهقان خلاف کار/۷۶
دهقان خلاف کار/۷۶
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 1
شهر : بردسیر
Hasti
Hasti
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 6
شهر : پیشوا
Sh A
Sh A
دختر | سن : 10 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
‏با سید دانیال معین آل داوود اومدم سوار تاکسی شم جا نشدیممجبور شدیم دو تا تاکسی بگیریم
😊😁😊😁


@Khandehabadd
تاریخ : 1397/09/21 | بازدید این مطلب : 22

‏با سید دانیال معین آل داوود اومدم سوار تاکسی شم جا نشدیم مجبور شدیم دو تا تاکسی بگیریم 😊😁😊😁 @Khandehabadd