شوت سنگین قدوس با فاصله کم به بیرون رفت، کریم آخرین تعویضی ا ...

شوت سنگین قدوس با فاصله کم به بیرون رفت، کریم آخرین تعویضی ا ...
کانال ورزشی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
((فاطمه زهرا))
((فاطمه زهرا))
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : مشهد
Hoshiar Karimi
Hoshiar Karimi
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 3
شهر : مریوان
امیر
امیر
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
توضیحات : پسر
شوت سنگین قدوس با فاصله کم به بیرون رفت، کریم آخرین تعویضی ایران خواهد بود.

تاریخ : 1397/07/26 | بازدید این مطلب : 21

شوت سنگین قدوس با فاصله کم به بیرون رفت، کریم آخرین تعویضی ایران خواهد بود.