مرسی برای ساختن تیمی که تا ثانیه آخر قهرمان اروپا را عذاب دا ...

مرسی برای ساختن تیمی که تا ثانیه آخر قهرمان اروپا را عذاب دا ...
کانال ورزشی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Bahareh
Bahareh
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 4
شهر : مشهد
Maryam
Maryam
دختر | سن : 29 | محبوبیت : 1
شهر : همدان
ریحانه
ریحانه
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 10
شهر : شوشتر
مرسی برای ساختن تیمی که تا ثانیه آخر قهرمان اروپا را عذاب داد؛مرسی که باعث شدی از فوتبال لذت ببریم؛مرسی که نام ایران را در روسیه طنین انداز کردی

تاریخ : 1397/08/01 | بازدید این مطلب : 16

مرسی برای ساختن تیمی که تا ثانیه آخر قهرمان اروپا را عذاب داد؛مرسی که باعث شدی از فوتبال لذت ببریم؛مرسی که نام ایران را در روسیه طنین انداز کردی