خدایا امروز دلم را به تو می سپارم دلی که همچون یک دفتر پر اس ...

انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
sh
sh
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : شیراز
Miss.Sarina
Miss.Sarina
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 10
شهر : مشهد
My pernses+)) ،
My pernses+)) ،
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 4
شهر : مشهد
خدایا
امروز دلم را به تو می سپارم

دلی که همچون یک دفتر

پر است از غم، دلتنگی، گناه و آرزو

خدای من با دستان مهـربانت قلمی به دست گیر

و به لطف خود

پاک کن گناهانم را

خط بزن غم هایم را

تایید کن آرزوهایم را
تاریخ : 1397/07/27 | بازدید این مطلب : 18

خدایا امروز دلم را به تو می سپارم دلی که همچون یک دفتر پر است از غم، دلتنگی، گناه و آرزو خدای من با دستان مهـربانت قلمی به دست گیر و به لطف خود پاک کن گناهانم را خط بزن غم هایم را تایید کن آرزوهایم را