خدایا امروز دلم را به تو می سپارم دلی که همچون یک دفتر پر اس ...

انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
......
......
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
محسن
محسن
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 1
شهر : نجف آباد
توضیحات : محسن نصر ساکن نجف اباد اصفهان
عاطفه#
عاطفه#
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 11
شهر : چالوس
خدایا
امروز دلم را به تو می سپارم

دلی که همچون یک دفتر

پر است از غم، دلتنگی، گناه و آرزو

خدای من با دستان مهـربانت قلمی به دست گیر

و به لطف خود

پاک کن گناهانم را

خط بزن غم هایم را

تایید کن آرزوهایم را
تاریخ : 1397/05/29 | بازدید این مطلب : 15

خدایا امروز دلم را به تو می سپارم دلی که همچون یک دفتر پر است از غم، دلتنگی، گناه و آرزو خدای من با دستان مهـربانت قلمی به دست گیر و به لطف خود پاک کن گناهانم را خط بزن غم هایم را تایید کن آرزوهایم را