برخلاف باور عموم حواس پرت ها غالباً افراد تیزهوشی هستند چون ...

برخلاف باور عموم حواس پرت ها غالباً افراد تیزهوشی هستند چون  ...
اطلاعات عمومی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
؟؟؟؟
؟؟؟؟
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 56
شهر : تهران
 -
-
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
Reyhaneh
Reyhaneh
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 4
شهر : اصفهان
برخلاف باور عموم حواس پرت ها غالباً افراد تیزهوشی هستند چون مغز آنها همواره در حال چینش و مرتب کردن اطلاعات به عملکردهای مختلفی است و به همین دلیل کمی گیج می زنند!


تاریخ : 1397/08/01 | بازدید این مطلب : 21

برخلاف باور عموم حواس پرت ها غالباً افراد تیزهوشی هستند چون مغز آنها همواره در حال چینش و مرتب کردن اطلاعات به عملکردهای مختلفی است و به همین دلیل کمی گیج می زنند!