صبح است و سلامِ تازه‌تر می‌چسبد یک صبح بخیرِ مختصر می‌چسبد ل ...

صبح است و سلامِ تازه‌تر می‌چسبد یک صبح بخیرِ مختصر می‌چسبد ل ...
مشهد چغوک

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ShFie👧
ShFie👧
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 0
شهر : تهران
Sadegh F
Sadegh F
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 3
شهر : بابلسر
نرگس
نرگس
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 9
شهر : تهران
صبح است و
سلامِ تازه‌تر می‌چسبد
یک صبح بخیرِ
مختصر می‌چسبد
لبخندِ تو بر سفره‌ی
شعر و غزلم
حتی دو دقیقه بیشتر
می‌چسبد ♥️

| کانال مشهدیها
تاریخ : 1397/09/25 | بازدید این مطلب : 25

صبح است و سلامِ تازه‌تر می‌چسبد یک صبح بخیرِ مختصر می‌چسبد لبخندِ تو بر سفره‌ی شعر و غزلم حتی دو دقیقه بیشتر می‌چسبد ♥️ | کانال مشهدیها