نداشته هایت را فراموش کن غصه هایت را فراموش کن همین که امروز ...

نداشته هایت را فراموش کن غصه هایت را فراموش کن همین که امروز ...
صدای زندگی 🔊

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
?"Z.AHR.A"?
?"Z.AHR.A"?
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 24
شهر : مریوان
 -
-
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 98
شهر : اصفهان
Nasrin
Nasrin
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 1
شهر : مشهد
نداشته هایت را فراموش کن
غصه هایت را فراموش کن
همین که امروز نفس کشیده ای
خوش بحالت
عمیق نفس بکش
عشق را زندگی را بودن را
بچش، ببین، لمس کن
وبا تک تک سلول هایت لبخند بزن
زندگی زیباست 🌸

join →
تاریخ : 1397/05/25 | بازدید این مطلب : 19

نداشته هایت را فراموش کن غصه هایت را فراموش کن همین که امروز نفس کشیده ای خوش بحالت عمیق نفس بکش عشق را زندگی را بودن را بچش، ببین، لمس کن وبا تک تک سلول هایت لبخند بزن زندگی زیباست 🌸 join →