خوشا آن سر که در پای تو باشد خوشا آن چشم که بیند صبح و شامت ...

خوشا آن سر که در پای تو باشد خوشا آن چشم که بیند صبح و شامت  ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
الهی شکر
الهی شکر
دختر | سن : 45 | محبوبیت : 3
شهر : اهواز
SEYEDREZA
SEYEDREZA
دختر | سن : 76 | محبوبیت : 3
شهر : مرودشت
N Godarzi
N Godarzi
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 6
شهر : اهواز
خوشا آن سر که در پای تو باشد
خوشا آن چشم که بیند صبح و شامت

بخود دیگر نیاید تا قیامت
سری کو جرعه نوشد زجامت

صایب_تبریزی

🆔
تاریخ : 1397/09/21 | بازدید این مطلب : 27

خوشا آن سر که در پای تو باشد خوشا آن چشم که بیند صبح و شامت بخود دیگر نیاید تا قیامت سری کو جرعه نوشد زجامت صایب_تبریزی 🆔