خوشا آن سر که در پای تو باشد خوشا آن چشم که بیند صبح و شامت ...

خوشا آن سر که در پای تو باشد خوشا آن چشم که بیند صبح و شامت  ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
آوا
آوا
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 5
شهر : خرم آباد
.
.
دختر | سن : 33 | محبوبیت : 6
شهر : محمودآباد
Nafas
Nafas
دختر | سن : 76 | محبوبیت : 8
شهر : رشت
خوشا آن سر که در پای تو باشد
خوشا آن چشم که بیند صبح و شامت

بخود دیگر نیاید تا قیامت
سری کو جرعه نوشد زجامت

صایب_تبریزی

🆔
تاریخ : 1397/05/23 | بازدید این مطلب : 13

خوشا آن سر که در پای تو باشد خوشا آن چشم که بیند صبح و شامت بخود دیگر نیاید تا قیامت سری کو جرعه نوشد زجامت صایب_تبریزی 🆔