خوشا آن سر که در پای تو باشد خوشا آن چشم که بیند صبح و شامت ...

خوشا آن سر که در پای تو باشد خوشا آن چشم که بیند صبح و شامت  ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
?
?
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
Safari_digicrm
Safari_digicrm
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 2
شهر : قزوین
دوست یاب 👫
دوست یاب 👫
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 2
شهر : کرج
خوشا آن سر که در پای تو باشد
خوشا آن چشم که بیند صبح و شامت

بخود دیگر نیاید تا قیامت
سری کو جرعه نوشد زجامت

صایب_تبریزی

🆔
تاریخ : 1397/07/27 | بازدید این مطلب : 19

خوشا آن سر که در پای تو باشد خوشا آن چشم که بیند صبح و شامت بخود دیگر نیاید تا قیامت سری کو جرعه نوشد زجامت صایب_تبریزی 🆔