زندگی قطره قطره ذوب میشود، آنچه باقی میماند (دوستی هاست) آنچ ...

زندگی قطره قطره ذوب میشود، آنچه باقی میماند (دوستی هاست) آنچ ...
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Sweet Love
Sweet Love
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 4
شهر : رومشکان
S_M
S_M
دختر | سن : 35 | محبوبیت : 11
شهر : سارئ
Ali
Ali
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 4
شهر : شیراز
زندگی
قطره قطره ذوب میشود،
آنچه باقی میماند (دوستی هاست)
آنچه دل رامیشكند
(جدایی هاست)
و آنچه مرحمی بردل میگذارد
(خاطره هاست)
بزن_رولینک👇

تاریخ : 1397/07/24 | بازدید این مطلب : 19

زندگی قطره قطره ذوب میشود، آنچه باقی میماند (دوستی هاست) آنچه دل رامیشكند (جدایی هاست) و آنچه مرحمی بردل میگذارد (خاطره هاست) بزن_رولینک👇