🔺مرکزپژوهشهای مجلس هم چندی پیش به فوایدبرقراری سیستم فدرالی ...

🔺مرکزپژوهشهای مجلس هم چندی پیش به فوایدبرقراری سیستم فدرالی  ...
TiracturClub|تیراختور

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
M...
M...
دختر | سن : 82 | محبوبیت : 1
شهر : همدان
...
...
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 7
شهر : همدان
Sh/A
Sh/A
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 2
شهر : محلات
🔺مرکزپژوهشهای مجلس هم چندی پیش به فوایدبرقراری سیستم فدرالی اداره کشوراشاره کرده بود

🔺اما خائنین که همیشه از ایجاد ایران فدرالی بخاطر تخته شدن دکان خود واهمه دارند سنگ اندازی میکنند!

🆔
تاریخ : 1397/09/19 | بازدید این مطلب : 21

🔺مرکزپژوهشهای مجلس هم چندی پیش به فوایدبرقراری سیستم فدرالی اداره کشوراشاره کرده بود 🔺اما خائنین که همیشه از ایجاد ایران فدرالی بخاطر تخته شدن دکان خود واهمه دارند سنگ اندازی میکنند! 🆔