🔺مرکزپژوهشهای مجلس هم چندی پیش به فوایدبرقراری سیستم فدرالی ...

🔺مرکزپژوهشهای مجلس هم چندی پیش به فوایدبرقراری سیستم فدرالی  ...
tiracturclub|تیراختور

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
 -
-
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 11
شهر : تهران
sahar
sahar
دختر | سن : 29 | محبوبیت : 0
شهر : گرمسار
H.L
H.L
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 2
شهر : دورود
🔺مرکزپژوهشهای مجلس هم چندی پیش به فوایدبرقراری سیستم فدرالی اداره کشوراشاره کرده بود

🔺اما خائنین که همیشه از ایجاد ایران فدرالی بخاطر تخته شدن دکان خود واهمه دارند سنگ اندازی میکنند!

🆔
تاریخ : 1397/05/29 | بازدید این مطلب : 14

🔺مرکزپژوهشهای مجلس هم چندی پیش به فوایدبرقراری سیستم فدرالی اداره کشوراشاره کرده بود 🔺اما خائنین که همیشه از ایجاد ایران فدرالی بخاطر تخته شدن دکان خود واهمه دارند سنگ اندازی میکنند! 🆔