میدونستین چرا وقتی استرس داریم مغز خوب کار نمیکنه ؟ هنگام اس ...

میدونستین چرا وقتی استرس داریم مغز خوب کار نمیکنه ؟ هنگام اس ...
اطلاعات عمومی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
مـِِ✠ِِ✞ِِـِِ◌ِِ✾ِِـِِسع҉҉ٰٖـۘ
مـِِ✠ِِ✞ِِـِِ◌ِِ✾ِِـِِسع҉҉ٰٖـۘ
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 6
شهر : زاهدان
محمدرسولی
محمدرسولی
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 3
شهر : زاهدان
شهر
شهر
دختر | سن : 43 | محبوبیت : 7
شهر : مبارکه
میدونستین چرا وقتی استرس داریم مغز خوب کار نمیکنه ؟ هنگام استرس بدن به دلایل احساس خطر بیشترین خون را به سمت قلب ریه ها و پاها می فرستد و خون کمتری به مغز می‌رسد!


تاریخ : 1397/07/29 | بازدید این مطلب : 20

میدونستین چرا وقتی استرس داریم مغز خوب کار نمیکنه ؟ هنگام استرس بدن به دلایل احساس خطر بیشترین خون را به سمت قلب ریه ها و پاها می فرستد و خون کمتری به مغز می‌رسد!