تlدرمکتب خانه های قدیمی تنها آموزش خواندن به دخترا مجاز بوده ...

تlدرمکتب خانه های قدیمی تنها آموزش خواندن به دخترا مجاز بوده ...
اطلاعات عمومی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
عرفان
عرفان
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 2
شهر : كهنوج
A N Shahsavan
A N Shahsavan
دختر | سن : 40 | محبوبیت : 3
شهر : قم
...
...
دختر | سن : 33 | محبوبیت : 7
شهر : ارومیه
تlدرمکتب خانه های قدیمی تنها آموزش خواندن به دخترا مجاز بوده وحق یاد گرفتن نوشتن نداشتند زیرا می‌گفتند اگر دختران نوشتن یاد بگیرند کاغذ پرانی می کنند یعنی نامه های عاشقانه می نویسند!


تاریخ : 1397/08/01 | بازدید این مطلب : 24

تlدرمکتب خانه های قدیمی تنها آموزش خواندن به دخترا مجاز بوده وحق یاد گرفتن نوشتن نداشتند زیرا می‌گفتند اگر دختران نوشتن یاد بگیرند کاغذ پرانی می کنند یعنی نامه های عاشقانه می نویسند!