تlدرمکتب خانه های قدیمی تنها آموزش خواندن به دخترا مجاز بوده ...

تlدرمکتب خانه های قدیمی تنها آموزش خواندن به دخترا مجاز بوده ...
اطلاعات عمومی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Serene
Serene
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
Atieh_fls
Atieh_fls
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 8
شهر : مشهد
AHMAD
AHMAD
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 3
شهر : کرمانشاه
تlدرمکتب خانه های قدیمی تنها آموزش خواندن به دخترا مجاز بوده وحق یاد گرفتن نوشتن نداشتند زیرا می‌گفتند اگر دختران نوشتن یاد بگیرند کاغذ پرانی می کنند یعنی نامه های عاشقانه می نویسند!


تاریخ : 1397/05/30 | بازدید این مطلب : 17

تlدرمکتب خانه های قدیمی تنها آموزش خواندن به دخترا مجاز بوده وحق یاد گرفتن نوشتن نداشتند زیرا می‌گفتند اگر دختران نوشتن یاد بگیرند کاغذ پرانی می کنند یعنی نامه های عاشقانه می نویسند!