انسان راه قدرتمندی برای كامل بودن در خود دارد. نام دیگر این ...

انسان راه قدرتمندی برای كامل بودن در خود دارد. نام دیگر این  ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
نازی ⭐
نازی ⭐
دختر | سن : 35 | محبوبیت : 7
شهر : تهران
m l
m l
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
eli
eli
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 4
شهر : شیراز
انسان راه قدرتمندی برای كامل بودن در خود دارد.

نام دیگر این راه قدرتمند تنظیم ۷ ⬅️«چاكرا» میباشد

چاکرا ها دروازه ورودانرژی به بدن هستند
رشد شخصیت و جسم،به قدرت آنها بستگی دارد

🆔
تاریخ : 1397/05/25 | بازدید این مطلب : 17

انسان راه قدرتمندی برای كامل بودن در خود دارد. نام دیگر این راه قدرتمند تنظیم ۷ ⬅️«چاكرا» میباشد چاکرا ها دروازه ورودانرژی به بدن هستند رشد شخصیت و جسم،به قدرت آنها بستگی دارد 🆔