شاید اگر از اول بهمون یاد میدادن «ادب رو از باادبا بیاموزیم» ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
بانوی کوردی
بانوی کوردی
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 3
شهر : کرمانشاه
.....,.....
.....,.....
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 3
شهر : كرمان
تو تنها کسی هستی ک حالم را میف
تو تنها کسی هستی ک حالم را میف
دختر | سن : 77 | محبوبیت : 3
شهر : اسدآباد
شاید اگر از اول بهمون یاد میدادن «ادب رو از باادبا بیاموزیم» این وضعمون نمیشد..


Doki
NiNa @Kafiha
تاریخ : 1397/09/19 | بازدید این مطلب : 21

شاید اگر از اول بهمون یاد میدادن «ادب رو از باادبا بیاموزیم» این وضعمون نمیشد.. Doki NiNa @Kafiha