شاید اگر از اول بهمون یاد میدادن «ادب رو از باادبا بیاموزیم» ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
حجت
حجت
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 1
شهر : ملکان
...
...
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 0
شهر : اصفهان
ستایش مقصودی
ستایش مقصودی
دختر | سن : 11 | محبوبیت : 6
شهر : تهران
شاید اگر از اول بهمون یاد میدادن «ادب رو از باادبا بیاموزیم» این وضعمون نمیشد..


Doki
NiNa @Kafiha
تاریخ : 1397/07/23 | بازدید این مطلب : 17

شاید اگر از اول بهمون یاد میدادن «ادب رو از باادبا بیاموزیم» این وضعمون نمیشد.. Doki NiNa @Kafiha