شاید اگر از اول بهمون یاد میدادن «ادب رو از باادبا بیاموزیم» ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
? FARID ?
? FARID ?
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
❤
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 0
شهر : لامرد
نگار
نگار
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 3
شهر : بجنورد
شاید اگر از اول بهمون یاد میدادن «ادب رو از باادبا بیاموزیم» این وضعمون نمیشد..


doki
nina
تاریخ : 1397/05/24 | بازدید این مطلب : 16

شاید اگر از اول بهمون یاد میدادن «ادب رو از باادبا بیاموزیم» این وضعمون نمیشد.. doki nina