ایران و سنگال تنها تیم های 4 امتیازی حذف شده از جام جهانی هس ...

ایران و سنگال تنها تیم های 4 امتیازی حذف شده از جام جهانی هس ...
کانال ورزشی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Loading...
Loading...
دختر | سن : 76 | محبوبیت : 5
شهر : دامغان
 -
-
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 4
شهر : سلطانیه
زهرا
زهرا
دختر | سن : 77 | محبوبیت : 4
شهر : كرمان
ایران و سنگال تنها تیم های 4 امتیازی حذف شده از جام جهانی هستند؛ این درحالی است که آرژانتین و ژاپن با همین تعداد امتیاز به دور بعد رسیده اند

تاریخ : 1397/09/22 | بازدید این مطلب : 26

ایران و سنگال تنها تیم های 4 امتیازی حذف شده از جام جهانی هستند؛ این درحالی است که آرژانتین و ژاپن با همین تعداد امتیاز به دور بعد رسیده اند