دعا میکنم دنیا پر شود از آدمهایی که نه زمان آنها را عوض کند، ...

دعا میکنم دنیا پر شود از آدمهایی که نه زمان آنها را عوض کند، ...
کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
کرگطاگیامباممهیمهیمهیم
کرگطاگیامباممهیمهیمهیم
دختر | سن : 34 | محبوبیت : 5
شهر : اهواز
توضیحات : نلرتبمایمهیمهیهنثنسعنسنعیابتزناطگاطلنسلنسلنسلتسلنانلطمازتمزتمزامز
هستی
هستی
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
Eghbalpour
Eghbalpour
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 7
شهر : شیراز
دعا میکنم
دنیا پر شود

از آدمهایی که نه زمان آنها را
عوض کند،نه زمین...

آدم هایی که هر چه
کهنه‌تر باشند،تنها یک نام دارند؛
"دوستان قدیمی"

‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ 🦋ســــــراے خــــــوبــــــانـ
تاریخ : 1397/05/26 | بازدید این مطلب : 15

دعا میکنم دنیا پر شود از آدمهایی که نه زمان آنها را عوض کند،نه زمین... آدم هایی که هر چه کهنه‌تر باشند،تنها یک نام دارند؛ "دوستان قدیمی" ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ 🦋ســــــراے خــــــوبــــــانـ