امشب خواهم اندیشید تاخداهست هیچ لحظه ای آنقدر سخت نمی شود که ...

امشب خواهم اندیشید تاخداهست هیچ لحظه ای آنقدر سخت نمی شود که ...
⚀دانستنیهای خوب پزشکی⚀

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Yasna
Yasna
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
Safan Njf
Safan Njf
دختر | سن : 35 | محبوبیت : 2
شهر : تبریز
....!!!!!??????......
....!!!!!??????......
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 52
شهر : تهران
امشب خواهم
اندیشید تاخداهست
هیچ لحظه ای
آنقدر سخت نمی شود
که نشود تحملش کرد
شدنی هاراانجام می دهم
و تمام نشدنی هایم را
به خداوندمی سپارم
شبتون بخیر
http://
تاریخ : 1397/09/20 | بازدید این مطلب : 30

امشب خواهم اندیشید تاخداهست هیچ لحظه ای آنقدر سخت نمی شود که نشود تحملش کرد شدنی هاراانجام می دهم و تمام نشدنی هایم را به خداوندمی سپارم شبتون بخیر http://