گوشت مصنوعی بزودی وارد بازار میشه! برای تولیدش حیوانی کشته ن ...

گوشت مصنوعی بزودی وارد بازار میشه! برای تولیدش حیوانی کشته ن ...
🐓 خروس جنگی🎃

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Tahmine ?
Tahmine ?
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 1
شهر : اسکو
%افسونگر دلها%
%افسونگر دلها%
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 0
شهر : كرمان
DARK
DARK
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 4
شهر : رشت
توضیحات : شهر
گوشت مصنوعی بزودی وارد بازار میشه!

برای تولیدش حیوانی کشته نمیشه و از میلیونها سلول بنیادی گاو یا مرغ در آزمایشگاه تولید میشه و گفته شده باکتری کمتری نسبت به گوشت حیوان داره!

🆔 🐓
تاریخ : 1397/05/25 | بازدید این مطلب : 13

گوشت مصنوعی بزودی وارد بازار میشه! برای تولیدش حیوانی کشته نمیشه و از میلیونها سلول بنیادی گاو یا مرغ در آزمایشگاه تولید میشه و گفته شده باکتری کمتری نسبت به گوشت حیوان داره! 🆔 🐓