گوشت مصنوعی بزودی وارد بازار میشه! برای تولیدش حیوانی کشته ن ...

گوشت مصنوعی بزودی وارد بازار میشه! برای تولیدش حیوانی کشته ن ...
🐓 خروس جنگی🎃

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
محمد 34
محمد 34
دختر | سن : 33 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
پری
پری
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
توضیحات : دانشجوی پزشکی
Sokoot
Sokoot
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 9
شهر : کرمانشاه
گوشت مصنوعی بزودی وارد بازار میشه!

برای تولیدش حیوانی کشته نمیشه و از میلیونها سلول بنیادی گاو یا مرغ در آزمایشگاه تولید میشه و گفته شده باکتری کمتری نسبت به گوشت حیوان داره!

🆔 🐓
تاریخ : 1397/07/26 | بازدید این مطلب : 15

گوشت مصنوعی بزودی وارد بازار میشه! برای تولیدش حیوانی کشته نمیشه و از میلیونها سلول بنیادی گاو یا مرغ در آزمایشگاه تولید میشه و گفته شده باکتری کمتری نسبت به گوشت حیوان داره! 🆔 🐓