پنجشنبه است به یاد همه آنهایی که بین ما نیستند وهیچکس نمی تو ...

کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
easygoing
easygoing
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 0
شهر : جیرفت
بی توهرگز .
بی توهرگز .
دختر | سن : 31 | محبوبیت : 1
شهر : جهرم
سمیرا
سمیرا
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 2
شهر : نجف آباد
پنجشنبه است
به یاد همه آنهایی که
بین ما نیستند
وهیچکس نمی تونه
جاشون ‌روتوی
قلبمون پر کنہ
نثار روح پدران و
مادران آسمانی
و همه گذشتگانمان
بخوانیم فاتحه و صلوات
تاریخ : 1397/07/26 | بازدید این مطلب : 93

پنجشنبه است به یاد همه آنهایی که بین ما نیستند وهیچکس نمی تونه جاشون ‌روتوی قلبمون پر کنہ نثار روح پدران و مادران آسمانی و همه گذشتگانمان بخوانیم فاتحه و صلوات