قانون جذب یکی ازبزرگترین قوانین طبیعت است. فرق قایل نیست و خ ...

قانون جذب یکی ازبزرگترین قوانین طبیعت است. فرق قایل نیست و خ ...
آموزش جامع قانون جذب

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
?mehran.gerami?
?mehran.gerami?
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
F A
F A
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 11
شهر : تهران
hiss
hiss
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 5
شهر : شهركرد
قانون جذب یکی ازبزرگترین قوانین طبیعت است. فرق قایل نیست و خوب و بد نمی شناسد. فقط افکار شما را دریافت می کند و آنهارا بصورت تجربیات زندگیتان به شمابازتاب می دهد.
"باب دویل"

افرادمثبت
تاریخ : 1397/09/19 | بازدید این مطلب : 40

قانون جذب یکی ازبزرگترین قوانین طبیعت است. فرق قایل نیست و خوب و بد نمی شناسد. فقط افکار شما را دریافت می کند و آنهارا بصورت تجربیات زندگیتان به شمابازتاب می دهد. "باب دویل" افرادمثبت