قانون جذب یکی ازبزرگترین قوانین طبیعت است. فرق قایل نیست و خ ...

قانون جذب یکی ازبزرگترین قوانین طبیعت است. فرق قایل نیست و خ ...
آموزش جامع قانون جذب

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
M. Janesar⭐
M. Janesar⭐
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
®...AM last seen at...15:53 AM
®...AM last seen at...15:53 AM
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 4
شهر : دماوند
H.....
H.....
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 8
شهر : اصفهان
قانون جذب یکی ازبزرگترین قوانین طبیعت است. فرق قایل نیست و خوب و بد نمی شناسد. فقط افکار شما را دریافت می کند و آنهارا بصورت تجربیات زندگیتان به شمابازتاب می دهد.
"باب دویل"

افرادمثبت
تاریخ : 1397/07/25 | بازدید این مطلب : 27

قانون جذب یکی ازبزرگترین قوانین طبیعت است. فرق قایل نیست و خوب و بد نمی شناسد. فقط افکار شما را دریافت می کند و آنهارا بصورت تجربیات زندگیتان به شمابازتاب می دهد. "باب دویل" افرادمثبت