🌷سلام به صبحے دیگر 🌷چشمهایت راآرام بگشا 🌷صدای پرنده ها را بش ...

🌷سلام به صبحے دیگر 🌷چشمهایت راآرام بگشا 🌷صدای پرنده ها را بش ...
اخبار تبريزمن

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Alone
Alone
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 1
شهر : مریوان
لــــــــــجــــــــــبــــازم
لــــــــــجــــــــــبــــازم
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 7
شهر : مشهد
Mar¡a?
Mar¡a?
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 14
شهر : شهریار
🌷سلام به صبحے دیگر
🌷چشمهایت راآرام بگشا
🌷صدای پرنده ها را بشنو
🌷نور خورشید را لمس کن
🌷بگذار خورشید این بار
🌷از درون تو عاشقانه بتابد

💟مطالب ویژه بانوان 👇

تاریخ : 1397/05/24 | بازدید این مطلب : 14

🌷سلام به صبحے دیگر 🌷چشمهایت راآرام بگشا 🌷صدای پرنده ها را بشنو 🌷نور خورشید را لمس کن 🌷بگذار خورشید این بار 🌷از درون تو عاشقانه بتابد 💟مطالب ویژه بانوان 👇