⭕️پزشکان بد خط تذکر می گیرند رئیس کل سازمان نظام پزشکی: 🔹پزش ...

کانال اردبیل آذ ardabil az

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
غزال
غزال
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 4
شهر : چاه بهار
:(:
:(:
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 1
شهر : دامغان
saleh
saleh
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 1
شهر : گلوگاه
⭕️پزشکان بد خط تذکر می گیرند

رئیس کل سازمان نظام پزشکی:
🔹پزشکان بد خط و پزشکانی که خط ناخوانا در نسخ پزشکی خود دارند، به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای بیماران، از این سازمان تذکر می گیرند.

تاریخ : 1397/05/28 | بازدید این مطلب : 10

⭕️پزشکان بد خط تذکر می گیرند رئیس کل سازمان نظام پزشکی: 🔹پزشکان بد خط و پزشکانی که خط ناخوانا در نسخ پزشکی خود دارند، به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای بیماران، از این سازمان تذکر می گیرند.