⭕️پزشکان بد خط تذکر می گیرند رئیس کل سازمان نظام پزشکی: 🔹پزش ...

کانال اردبیل آذ Ardabil Az

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
سمیرا
سمیرا
دختر | سن : 62 | محبوبیت : 6
شهر : کرمانشاه
....
....
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 2
شهر : دامغان
حلیمه رضایی
حلیمه رضایی
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 6
شهر : تهران
⭕️پزشکان بد خط تذکر می گیرند

رئیس کل سازمان نظام پزشکی:
🔹پزشکان بد خط و پزشکانی که خط ناخوانا در نسخ پزشکی خود دارند، به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای بیماران، از این سازمان تذکر می گیرند.
@ardabil_az
تاریخ : 1397/07/25 | بازدید این مطلب : 11

⭕️پزشکان بد خط تذکر می گیرند رئیس کل سازمان نظام پزشکی: 🔹پزشکان بد خط و پزشکانی که خط ناخوانا در نسخ پزشکی خود دارند، به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای بیماران، از این سازمان تذکر می گیرند. @ardabil_az