⭕️پزشکان بد خط تذکر می گیرند رئیس کل سازمان نظام پزشکی: 🔹پزش ...

کانال اردبیل آذ ardabil az

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
زهرا خانم
زهرا خانم
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 4
شهر : بوشهر
Amin
Amin
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 3
شهر : قم
?ⓝⓘⓜⓐ?
?ⓝⓘⓜⓐ?
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 0
شهر : کازرون
⭕️پزشکان بد خط تذکر می گیرند

رئیس کل سازمان نظام پزشکی:
🔹پزشکان بد خط و پزشکانی که خط ناخوانا در نسخ پزشکی خود دارند، به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای بیماران، از این سازمان تذکر می گیرند.

تاریخ : 1397/06/29 | بازدید این مطلب : 11

⭕️پزشکان بد خط تذکر می گیرند رئیس کل سازمان نظام پزشکی: 🔹پزشکان بد خط و پزشکانی که خط ناخوانا در نسخ پزشکی خود دارند، به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای بیماران، از این سازمان تذکر می گیرند.