⭕️پزشکان بد خط تذکر می گیرند رئیس کل سازمان نظام پزشکی: 🔹پزش ...

کانال اردبیل آذ Ardabil Az

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Sh..................😘😘 ‌‌،‌‌
Sh..................😘😘 ‌‌،‌‌
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
سعیده
سعیده
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 2
شهر : تبریز
mah:)
mah:)
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
توضیحات : آرامش
⭕️پزشکان بد خط تذکر می گیرند

رئیس کل سازمان نظام پزشکی:
🔹پزشکان بد خط و پزشکانی که خط ناخوانا در نسخ پزشکی خود دارند، به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای بیماران، از این سازمان تذکر می گیرند.
@ardabil_az
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 15

⭕️پزشکان بد خط تذکر می گیرند رئیس کل سازمان نظام پزشکی: 🔹پزشکان بد خط و پزشکانی که خط ناخوانا در نسخ پزشکی خود دارند، به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای بیماران، از این سازمان تذکر می گیرند. @ardabil_az