عبدالله ناصری: با سخنرانی روحانی، امیدی در جامعه ایجاد شده؛ ...

عبدالله ناصری: با سخنرانی روحانی، امیدی در جامعه ایجاد شده؛  ...
کانال خبری پارسینه

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ŶĂ ĤÕŜŜÊĨŇ
ŶĂ ĤÕŜŜÊĨŇ
دختر | سن : 99 | محبوبیت : 4
شهر : اصفهان
اهورا
اهورا
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 1
شهر : بروجن
H. G
H. G
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : بندرگز
عبدالله ناصری:
با سخنرانی روحانی، امیدی در جامعه ایجاد شده؛ به شرط آنکه وعده ترمیم دولت تحقق یابد.
باید جراحی حساس و مهمی در کابینه صورت بگیرد نه اینکه فقط یکی دو تغییر کوچک انجام شود.

تاریخ : 1397/07/23 | بازدید این مطلب : 18

عبدالله ناصری: با سخنرانی روحانی، امیدی در جامعه ایجاد شده؛ به شرط آنکه وعده ترمیم دولت تحقق یابد. باید جراحی حساس و مهمی در کابینه صورت بگیرد نه اینکه فقط یکی دو تغییر کوچک انجام شود.