قیمت اهل وفا یار ندانست دریغ قدر یاران وفادار ندانست دریغ در ...

کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
...Mǿřρђįή💊
...Mǿřρђįή💊
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 3
شهر : نی ریز
ayda
ayda
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 0
شهر : تهران
M
M
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 2
شهر : باخرز
توضیحات : دنبال دوست هستم دوست واقعی
قیمت اهل وفا یار ندانست دریغ

قدر یاران وفادار ندانست دریغ

درد محرومی دیدار مرا کشت افسوس

یار حال من بیمار ندانست دریغ....

‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌
تاریخ : 1397/08/01 | بازدید این مطلب : 19

قیمت اهل وفا یار ندانست دریغ قدر یاران وفادار ندانست دریغ درد محرومی دیدار مرا کشت افسوس یار حال من بیمار ندانست دریغ.... ‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌