🔹بانک ایران زمین، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در س ...

🔹بانک ایران زمین، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در س ...
کانال صرفا جهت اطلاع

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
◔͜͡◔ Fatima ◔͜͡◔
◔͜͡◔ Fatima ◔͜͡◔
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 2
شهر : اردبیل
پوران محمدی
پوران محمدی
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 8
شهر : بابلسر
shabnam
shabnam
دختر | سن : 32 | محبوبیت : 9
شهر : کرج
🔹بانک ایران زمین، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در سطح رئیس شعبه، از همکاران بازنشسته واجد شرایط شبکه بانکی در سطح کشور، دعوت به همکاری می کند.

تاریخ : 1397/07/25 | بازدید این مطلب : 16

🔹بانک ایران زمین، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در سطح رئیس شعبه، از همکاران بازنشسته واجد شرایط شبکه بانکی در سطح کشور، دعوت به همکاری می کند.