🔹بانک ایران زمین، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در س ...

🔹بانک ایران زمین، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در س ...
کانال صرفا جهت اطلاع

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Gita?
Gita?
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 19
شهر : شیراز
m.sina .f
m.sina .f
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 7
شهر : تهران
Sogi
Sogi
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 1
شهر : همدان
توضیحات : ❤
🔹بانک ایران زمین، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در سطح رئیس شعبه، از همکاران بازنشسته واجد شرایط شبکه بانکی در سطح کشور، دعوت به همکاری می کند.

تاریخ : 1397/09/23 | بازدید این مطلب : 19

🔹بانک ایران زمین، به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در سطح رئیس شعبه، از همکاران بازنشسته واجد شرایط شبکه بانکی در سطح کشور، دعوت به همکاری می کند.