سلول های مغز گربه ها نسبت به میدان مغناطیسی زمین بسیار حساسن ...

سلول های مغز گربه ها نسبت به میدان مغناطیسی زمین بسیار حساسن ...
اطلاعات عمومی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
n o k a o
n o k a o
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 5
شهر : تبریز
سراب
سراب
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 2
شهر : استهبان
Z
Z
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 8
شهر : تهران
سلول های مغز گربه ها نسبت به میدان مغناطیسی زمین بسیار حساسند! به همین دلیل گربه ها هر جا باشند به راحتی می توانند راه خانه را پیدا کنند زیراسلول مغز آنها مثل قطب نمای داخلی به گربه ها اطلاعات می‌دهد!
تاریخ : 1397/09/22 | بازدید این مطلب : 26

سلول های مغز گربه ها نسبت به میدان مغناطیسی زمین بسیار حساسند! به همین دلیل گربه ها هر جا باشند به راحتی می توانند راه خانه را پیدا کنند زیراسلول مغز آنها مثل قطب نمای داخلی به گربه ها اطلاعات می‌دهد!