امنیتتنها به معنی عدم جنگ در کشور نیست،امنیتحقیقی یعنی تمام ...

امنیتتنها به معنی عدم جنگ در کشور نیست،امنیتحقیقی یعنی تمام  ...
انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
رها
رها
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 4
شهر : اندیمشک
مهدیه خانم
مهدیه خانم
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 0
شهر : مشهد
Daraie F D
Daraie F D
دختر | سن : 45 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
"امنیت"تنها به معنی عدم جنگ در کشور نیست،"امنیت"حقیقی یعنی تمام افراد جامعه بدون توجه به نژاد ،دین ،طبقه جنسیت و پایگاه اجتماعی از حقوق یکسان برای رشد برخوردار باشند..

نلسون_ماندلا


تاریخ : 1397/05/27 | بازدید این مطلب : 19

"امنیت"تنها به معنی عدم جنگ در کشور نیست،"امنیت"حقیقی یعنی تمام افراد جامعه بدون توجه به نژاد ،دین ،طبقه جنسیت و پایگاه اجتماعی از حقوق یکسان برای رشد برخوردار باشند.. نلسون_ماندلا