زندگی را می گویم: اگر بخواهی از آن لذت ببری، همه چیزش لذت بر ...

زندگی را می گویم: اگر بخواهی از آن لذت ببری، همه چیزش لذت بر ...
اسرار روانشناسی❤

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Mobina
Mobina
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 4
شهر : مشهد
Darya
Darya
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 5
شهر : تنكابن
دخترباباش
دخترباباش
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 1
شهر : بوكان
زندگی را می گویم:
اگر بخواهی از آن لذت ببری،
همه چیزش لذت بردنی است
و اگر بخواهی از آن رنج ببری
همه چیزش رنج بردنی است،
کلید لذت و رنج دست توست !

💟
تاریخ : 1397/07/28 | بازدید این مطلب : 21

زندگی را می گویم: اگر بخواهی از آن لذت ببری، همه چیزش لذت بردنی است و اگر بخواهی از آن رنج ببری همه چیزش رنج بردنی است، کلید لذت و رنج دست توست ! 💟