زنگ زدم خونه خواهرم،بچه خواهرم گوشی روبرداشت. گفتم:سلام،بگوم ...

😜 خمپاره 😜

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ترنم
ترنم
دختر | سن : 78 | محبوبیت : 5
شهر : مشهد
sahar hadipour
sahar hadipour
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 12
شهر : کرج
♥♥♥aysan♥♥♥
♥♥♥aysan♥♥♥
دختر | سن : 36 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
زنگ زدم خونه خواهرم،بچه خواهرم گوشی روبرداشت.

گفتم:سلام،بگومامانت صحبت کنه.
گفت:نمیشه،داله گلیه می تونه :
گفتم:بابات کجاست؟
گفت:دم دله،داله با آقا پلیسه صحبت می تونه.
گفتم:داداش حامد کو؟گفت:اونم لفته بیمالستانالو بگلده.
.درحالی که داشتم ازشدت نگرانی سکته می کردم،
بلندگفتم:مگه چی شده؟
گفت:من گم شدم.
گفتم:مگه الان کجایی؟●_●
گفت:زیل تخت.... : :
...تف تو رووحت بچه...😐
😂😂😂😂
.
🔵 🔴
تاریخ : 1397/05/25 | بازدید این مطلب : 14

زنگ زدم خونه خواهرم،بچه خواهرم گوشی روبرداشت. گفتم:سلام،بگومامانت صحبت کنه. گفت:نمیشه،داله گلیه می تونه : گفتم:بابات کجاست؟ گفت:دم دله،داله با آقا پلیسه صحبت می تونه. گفتم:داداش حامد کو؟گفت:اونم لفته بیمالستانالو بگلده. .درحالی که داشتم ازشدت نگرانی سکته می کردم، بلندگفتم:مگه چی شده؟ گفت:من گم شدم. گفتم:مگه الان کجایی؟●_● گفت:زیل تخت.... : : ...تف تو رووحت بچه...😐 😂😂😂😂 . 🔵 🔴