﷽ آرامش خود را به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن تا همیشه آن را ...

﷽ آرامش خود را به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن تا همیشه آن را ...
حوادث تهران

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ا.ا
ا.ا
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 5
شهر : تبریز
Jahan۱۲
Jahan۱۲
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
$ℳ²$
$ℳ²$
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 1
شهر : شیراز

آرامش خود را به هیچ چیز
و هیچ کس وابسته نکن
تا همیشه آن را داشته باشی


تاریخ : 1397/09/26 | بازدید این مطلب : 15

﷽ آرامش خود را به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن تا همیشه آن را داشته باشی