﷽ آرامش خود را به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن تا همیشه آن را ...

﷽ آرامش خود را به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن تا همیشه آن را ...
حوادث تهران

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
الی
الی
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 4
شهر : اهواز
shamim
shamim
دختر | سن : 78 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
متین
متین
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 2
شهر : تربت جام

آرامش خود را به هیچ چیز
و هیچ کس وابسته نکن
تا همیشه آن را داشته باشی


تاریخ : 1397/07/26 | بازدید این مطلب : 13

﷽ آرامش خود را به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن تا همیشه آن را داشته باشی