کائنات همه خواسته هایت را برآورده می کند اگر بگذاری و آرام ب ...

کائنات همه خواسته هایت را برآورده می کند اگر بگذاری و آرام ب ...
آموزش جامع قانون جذب

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
مهزیار سبحانی
مهزیار سبحانی
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 2
شهر : کرج
الهه
الهه
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 5
شهر : تهران

دختر | سن : 22 | محبوبیت : 21
شهر : بابل
کائنات همه خواسته هایت را برآورده می کند اگر بگذاری و آرام باشی و از درگیریهای ذهنی، رها باشی و از همه
مهم تر اگر باور و ایمانت قوی باشد.

افرادمثبت
تاریخ : 1397/07/28 | بازدید این مطلب : 27

کائنات همه خواسته هایت را برآورده می کند اگر بگذاری و آرام باشی و از درگیریهای ذهنی، رها باشی و از همه مهم تر اگر باور و ایمانت قوی باشد. افرادمثبت