کائنات همه خواسته هایت را برآورده می کند اگر بگذاری و آرام ب ...

کائنات همه خواسته هایت را برآورده می کند اگر بگذاری و آرام ب ...
آموزش جامع قانون جذب

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
M A
M A
دختر | سن : 39 | محبوبیت : 5
شهر : اردبیل
N
N
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 0
شهر : مریوان
?zari?
?zari?
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 28
شهر : بجنورد
کائنات همه خواسته هایت را برآورده می کند اگر بگذاری و آرام باشی و از درگیریهای ذهنی، رها باشی و از همه
مهم تر اگر باور و ایمانت قوی باشد.

افرادمثبت
تاریخ : 1397/05/29 | بازدید این مطلب : 19

کائنات همه خواسته هایت را برآورده می کند اگر بگذاری و آرام باشی و از درگیریهای ذهنی، رها باشی و از همه مهم تر اگر باور و ایمانت قوی باشد. افرادمثبت