خدایا🙏 دریافته ام کسی که میگوید برایم دعا کن ازروی عادت نمیگ ...

خدایا🙏 دریافته ام کسی که میگوید برایم دعا کن ازروی عادت نمیگ ...
کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
⇲᪥ℱ◌ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪͜͡
⇲᪥ℱ◌ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪͜͡
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 3
شهر : اسلامشهر
اگرقیامت هست خیانت چرا
اگرقیامت هست خیانت چرا
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : آمل
A
A
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
خدایا🙏
دریافته ام کسی که میگوید
برایم دعا کن
ازروی عادت نمیگوید
کم آورده است
دردهایش زیادو
صبرش تمام شده است
خدایا🙏امروز
حاجت همه رو برآورده کن
🍃🌺 💖 💞 🌺🍃
تاریخ : 1397/07/30 | بازدید این مطلب : 27

خدایا🙏 دریافته ام کسی که میگوید برایم دعا کن ازروی عادت نمیگوید کم آورده است دردهایش زیادو صبرش تمام شده است خدایا🙏امروز حاجت همه رو برآورده کن 🍃🌺 💖 💞 🌺🍃