🍃🌸•° در گلستانِ خلیلم ، با مسیحای دَمَش همچو یونس! عشقِ من آ ...

🍃🌸•° در گلستانِ خلیلم ، با مسیحای دَمَش همچو یونس! عشقِ من آ ...
کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
محمد فلاحی
محمد فلاحی
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 2
شهر : مرودشت
Amir
Amir
دختر | سن : 80 | محبوبیت : 0
شهر : تهران
Fatemeh
Fatemeh
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 4
شهر : مرودشت
🍃🌸•°
در گلستانِ خلیلم ، با مسیحای
دَمَش
همچو یونس! عشقِ من آوازه ی
دریا شده

راهبی بودم به کنجِ صومعه ،
پرهیزکار...
عشقِ پر شورت، شرر بر این دلِ
ترسا شده...
💠 💗
تاریخ : 1397/09/26 | بازدید این مطلب : 21

🍃🌸•° در گلستانِ خلیلم ، با مسیحای دَمَش همچو یونس! عشقِ من آوازه ی دریا شده راهبی بودم به کنجِ صومعه ، پرهیزکار... عشقِ پر شورت، شرر بر این دلِ ترسا شده... 💠 💗