🍃🌸•° در گلستانِ خلیلم ، با مسیحای دَمَش همچو یونس! عشقِ من آ ...

🍃🌸•° در گلستانِ خلیلم ، با مسیحای دَمَش همچو یونس! عشقِ من آ ...
کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
پاییزی
پاییزی
دختر | سن : 29 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
Elsana
Elsana
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 6
شهر : نقده
?M?
?M?
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 4
شهر : همدان
🍃🌸•°
در گلستانِ خلیلم ، با مسیحای
دَمَش
همچو یونس! عشقِ من آوازه ی
دریا شده

راهبی بودم به کنجِ صومعه ،
پرهیزکار...
عشقِ پر شورت، شرر بر این دلِ
ترسا شده...
💠 💗
تاریخ : 1397/07/26 | بازدید این مطلب : 18

🍃🌸•° در گلستانِ خلیلم ، با مسیحای دَمَش همچو یونس! عشقِ من آوازه ی دریا شده راهبی بودم به کنجِ صومعه ، پرهیزکار... عشقِ پر شورت، شرر بر این دلِ ترسا شده... 💠 💗