🌹🌹 اثر انگشت مااز قلب هایے که لمسشان کردیم هیچ وقت!!!پاک نمی ...

🌹🌹 اثر انگشت مااز قلب هایے که لمسشان کردیم هیچ وقت!!!پاک نمی ...
کانال💘 عشق و💘 عاشقی

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
یکتا
یکتا
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 13
شهر : بروجرد
ŜĀĦĀŘ
ŜĀĦĀŘ
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 5
شهر : سارئ
الناز
الناز
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 9
شهر : کرمانشاه
🌹🌹

اثر انگشت مااز قلب هایے

که لمسشان کردیم

هیچ وقت!!!پاک نمی شود...

پس تا میتوانیم دل های

بیشتری را با محبت کردن

به دست بیاوریم...🌹تاریخ : 1397/05/28 | بازدید این مطلب : 14

🌹🌹 اثر انگشت مااز قلب هایے که لمسشان کردیم هیچ وقت!!!پاک نمی شود... پس تا میتوانیم دل های بیشتری را با محبت کردن به دست بیاوریم...🌹 ‌