حتی اگر نفست سنگی و منجمد و فکرت بی انعطاف بود ؛ از رویانندگ ...

حتی اگر نفست سنگی و منجمد و فکرت بی انعطاف بود ؛ از رویانندگ ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
علی نصاری علی نصاری
علی نصاری علی نصاری
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 1
شهر : آبادان
SH:B
SH:B
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 3
شهر : اشتهارد
?me...
?me...
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 7
شهر : اصفهان
حتی اگر نفست سنگی و منجمد و فکرت بی انعطاف بود ؛ از رویانندگی زمین و خاک درقلبت ناامید مباش ❤️ اگر چه سنگها بر روی زمین قرار گرفته اند اما هر چه از خاک قلب بتراود سنگها را خواهد شکافت چون درخت و آب🌹
تاریخ : 1397/09/20 | بازدید این مطلب : 26

حتی اگر نفست سنگی و منجمد و فکرت بی انعطاف بود ؛ از رویانندگی زمین و خاک درقلبت ناامید مباش ❤️ اگر چه سنگها بر روی زمین قرار گرفته اند اما هر چه از خاک قلب بتراود سنگها را خواهد شکافت چون درخت و آب🌹