حتی اگر نفست سنگی و منجمد و فکرت بی انعطاف بود ؛ از رویانندگ ...

حتی اگر نفست سنگی و منجمد و فکرت بی انعطاف بود ؛ از رویانندگ ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
$AMANEH
$AMANEH
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 4
شهر : كرمان
$
$
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 2
شهر : طوالش
انالی عمه
انالی عمه
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 5
شهر : لنگرود
حتی اگر نفست سنگی و منجمد و فکرت بی انعطاف بود ؛ از رویانندگی زمین و خاک درقلبت ناامید مباش ❤️ اگر چه سنگها بر روی زمین قرار گرفته اند اما هر چه از خاک قلب بتراود سنگها را خواهد شکافت چون درخت و آب🌹
تاریخ : 1397/05/23 | بازدید این مطلب : 17

حتی اگر نفست سنگی و منجمد و فکرت بی انعطاف بود ؛ از رویانندگی زمین و خاک درقلبت ناامید مباش ❤️ اگر چه سنگها بر روی زمین قرار گرفته اند اما هر چه از خاک قلب بتراود سنگها را خواهد شکافت چون درخت و آب🌹